Stamboom onderzoek rechtelijn van 1850 tot  8.Henricus Stamvaders zijn genummerd

 
Inleiding

  • Historia”is door onderzoek kennis verwerven.
  • Ook voor een familiekroniek volstaat het niet het getuigenis van de eerste de beste of eigen gissingen neer te schrijven.
  • We vermelden enkel objectief de feiten, waarvan we zelf getuigen waren, alsook de overige gebeurtenissen, die we van andere vernamen, na ze nauwkeurig onderzocht te hebben.
  • Voor het verre verleden beschikken we over de archieven van de stad St.-Truiden en de Gesta (wapenfeiten) van de plaatselijke abten.
  • Deze laatste documenten zijn evenwel soms persoonlijke interpretaties van de schrijvers, waarbij kloosterpartijdig-heid en vrome Benedictijner bespiegelingen de objectieve waarheid in het gedrang brengen.
  • Voor de latere tijden (17de tot 21ste eeuw) doen we beroep op de gichten, de parochieregisters en vanaf de Franse revolutie op Burgerlijke Stand, kortom alle officiële instanties uit het verleden en het heden.