Kroniek  rond de familie Vanstapel - Vanmarsenille 

   

1.1. Verantwoording.

 • Genegenheid voor je eigen streek en voorouders is ieder aangeboren.

 • Die liefde maakt dat we met piteit aan die voorouders en aan hun daden terugdenken, dat we niet alleen hun herinnering bewaren, maar die ook aan de komende generaties willen doorgeven.

 • Om te voorkomen dat de tijd ze zou uitwissen, stellen we hun daden en familierelaties te boek.


 • In deze familiekroniek staan  het ouderpaar Jozef Vanstapel en Alice Vanmarsenille centraal, maar wij betrekken hierbij eveneens hun beider voorouders aan moederszijde, respectievelijk de families Schoofs en Vanleeuw.

 • Deze laatsten hebben we evenwel niet op een genealogisch-wetenschappelijke wijze behandeld.

 • Het onderzoek blijft voorlopig  beperkt tot de betrouwbare overlevering, de doodsbrieven en de bidprentjes.


1.2. Het wapenschild.

 • Als wapenschild  gebruiken wij het blazoen van Willem van Stapel, die schepen van St.-Truiden was van 1518 tot 1548.

 • Het schild is zilverkleurig met een zwarte keper. Het rode vrijkwartier is beladen met een kruis van vair.

 • Vair was een edel bont, de pels van een grijze eekhoorn, die door de Italiaanse kooplui vanuit de Krim (Rusland) werd ingevoerd en zo verder over Europa verspreid.

 • Wellicht wijst dit op het koopmansverleden van de familie. 


1.3. Romantische milieuschildering.

 • Zowel Jozef Vanstapel (18951989) als Alice Vanmarsenille (1903 1992) groeien tijdens de 20ste eeuw op in de landelijke omgeving ten zuiden van de stad Sint-Truiden.


 • "Daar liggen, op enen afstand van 10 km van elkander, temidden van hunne kluitige, vette akkers, hunne uitgestrekte weilanden en vruchtbare fruitgaarden de dorpen Brusthem en Muysen.

 • Dit is het bekoorlijke land, dat golft van koren, tarwe en welige gewassen.

 • Dit is het land, dat ruischt en zingt van kreupelhout en bomen, en dat frisse, glundere koelte verspreidt over zijne heuvelige Tomveld, de Tieckendel of  Aan den Galgenberg.

 • Door beide dorpen slingeren en wemelen blij-bochtend de lieve Molen- en Melsterbeek, met hare bijriviertjes, met haar eeuwig-zingende, ruischende riet langs hare oevers, met altijd vogelen langs hare dijken op den Beekkant en in den zomer vlinders in de door haar bevruchte weilanden. "


 • Deze romantische evocatie van het landelijke leven uit hun jeugd staat natuurlijk in schril contrast met het harde leven en de strijd voor het dagelijkse bestaan in het begin van de 20ste eeuw.

 • Twee wereldoorlogen en daarna de sociale revolutie, de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, de technologische explosie, de opkomst van de auto en het vliegtuig en ook de nooit eerder geziene algemene welvaart, het zijn allemaal elementen, die hun leven hebben getekend en benvloed.