De Familie  - van Masnil  -  Van Marsnil -  Van  Marsenille tot Vanmarsenille

     
 • De familie Van Marsenille is een Haspengouwse familie van boeren en nijveraars geweest.

 • De familienaam is afgeleid van een plaatsnaam en bijna zeker ligt het gehucht Maasnil onder Gelinden aan de basis van deze naamvorming. Masnil komt vermoedelijk van het Latijnse “mansile”, dat kleine hoeve betekent.

Godevaert van Masnil

 • Reeds in een oorkonde van 1385 is er sprake van een Godevaert van Masnil, schepen aan het laathof van het naburige Heers.

 • In een register uit het kerkelijk archief van Borlo treffen we in 1511 een Frans van Masnil, in het Latijn Franciscus van Ma(r)snil aan. Een goede eeuw later vinden we de familie terug te Borlo.  

 • Bij het doorbladeren van de doopregisters van Borlo ontdekken we dat de leden van deze stam er worden opgetekend onder de naam “Van Misnil”, later als “Van Marsnil” en uiteindelijk als Van  Marsenille en Vanmarsenille.

 • Een mooi voorbeeld van het feit dat de schrijfwijze van een familienaam helemaal niet vastlag.

 • Daar de parochieregisters van Borlo slechts aanvangen in 1706 is het niet mogelijk om alle takken tot dezelfde stam terug te voeren.

 • Dr. Armand Malcorps, die in de jaren 1950 een bijdrage over de familie in het tijdschrift Limburg publiceerde, deelt daarom de familie in de Honsemtak, de Molentak en de Nieuwstraattak, dit naar de hoeve of de straat waar ze vroeger woonden. 

Molentak

 • Van de Molentak, waarvan de meeste afstammelingen nu wonen te Lauw bij Tongeren, willen we een anekdote vertellen.

 • Wanneer in de Franse tijd ( 1789 – 1815) de ongehuwde mannen van 20 tot 25 jaar soldaat moeten worden in het Franse leger, denkt Franciscus Van Marsenille uit de Molentak eraan vlug een schijnhuwelijk voor de wet af te sluiten met Catharina Putzeys.

 • Hij meent immers dat na de Franse bezetting enkel de voor de kerk afgesloten huwelijken geldig zouden zijn en blijven.

 • Het loopt echter verkeerd af.

 • Onze Franciscus moet van zijn eerste wettige echtgenote scheiden, maar is ondertussen reeds gehuwd met een andere vrouw.

 • Zo komt het dat hij wettelijk een zoon heeft die de zijne niet is en dat zijn bloedeigen zoon nooit zijn echte familienaam heeft mogen dragen.

Nieuwstraattak

 • Stamvader van de Nieuwstraattak is Hubertus van Missnil, gehuwd in 1711 met Maria Elisabeth Goemans.

 • Een kleinzoon van dit echtpaar, Lambertus gedoopt, huwt  te Boekhout op 22 november 1787 met Maria Gisling, de weduwe van koster Willem Bollingh.

 • Hij wordt burgemeester en koster te Boekhout en overlijdt op 5 juli 1841.

 • Als burgemeester wordt hij later opgevolgd door zijn zoon, Marcel, die in 1790 geboren wordt op de oude Kostershoeve, een boerderij die in 1945 door een V1-bom wordt vernield.

 • Een maand later komt burgemeester Arthur Van marsenille door een ontploffing voorbij de brug op de baan naar Jeuk om het leven.

Honsemtak

 • De geschiedenis van deze tak gaan we verder uitbouwen omdat daar de stamvaders van Alice Vanmarsenille in zitten

 • In het Kopframe bovenaan kun je verder gaan