De Familie  - van Masnil  -  Van Marsnil -  Van  Marsenille tot Vanmarsenille

     

Honsemtak

 • Deze tak hebben we  verder schematisch uitbouwd omdat daar de stamvaders van Alice Vanmarsenille in zitten, we hebben tevens al de afstammelingen van haar ook vermeld.
   

 • De familie Vanmarsenille is een Haspengouwse familie van boeren en nijveraars ge-weest.

 • De familienaam is afgeleid van een plaatsnaam en bijna zeker ligt het gehucht Maasnil onder Gelinden aan de basis van deze naamvorming. Masnil komt vermoedelijk van het Latijnse “mansile”, dat kleine hoeve betekent.

Godevaert van Masnil

 • Reeds in een oorkonde van 1385 is er sprake van een Godevaert van Masnil, schepen aan het laathof van het naburige Heers.

 • In een register uit het kerkelijk archief van Borlo treffen we in 1511 een Frans van Masnil, in het Latijn Franciscus van Ma(r)snil aan. Een goede eeuw later vinden we de familie terug te Borlo.  

 • Bij het doorbladeren van de doopregisters van Borlo ontdekken we dat de leden van deze stam er worden opgetekend onder de naam “Van Misnil”, later als “Van Marsnil” en uiteindelijk als Van  Marsenille en Vanmarsenille.

 • Een mooi voorbeeld van het feit dat de schrijfwijze van een familienaam helemaal niet vastlag.

 • Daar de parochieregisters van Borlo slechts aanvangen in 1706 is het niet mogelijk om alle takken tot dezelfde stam terug te voeren.

 • Dr. Armand Malcorps, die in de jaren 1950 een bijdrage over de familie in het tijdschrift Limburg publiceerde, deelt daarom de familie in de Honsemtak, de Molentak en de Nieuwstraattak, dit naar de hoeve of de straat waar ze vroeger woonden.